Về việc ra quân tổng vệ sinh môi trường nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn gắn với phong trào "Ngày thứ 7 xanh"
Số ký hiệu văn bản 516/PTNMT
Ngày ban hành 06/04/2022
Ngày hiệu lực 06/04/2022
Trích yếu nội dung Về việc ra quân tổng vệ sinh môi trường nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn gắn với phong trào "Ngày thứ 7 xanh"
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Tuyên truyền
Người ký duyệt Lê Văn Ngọc
Tài liệu đính kèm SPhongTaiNg22040710400(07.04.2022_09h55p28)_signed.pdf