V/v Tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo huyện Ninh Hải năm 2022
Số ký hiệu văn bản 439/KH-PGDĐT
Ngày ban hành 30/03/2022
Ngày hiệu lực 30/03/2022
Trích yếu nội dung V/v Tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo huyện Ninh Hải năm 2022
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm KE-HOACH-TUYEN-DUNG-NAM-2022-Moi(26.04.2022_10h48p04)_signed.pdf