Tổng số: 13
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
147/KH-UBND 12/04/2022 Kế hoạch triển khai thực hiện công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn huyện Ninh Hải Tải về
516/PTNMT 06/04/2022 Về việc ra quân tổng vệ sinh môi trường nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn gắn với phong trào "Ngày thứ 7 xanh" Tải về
137/KH-UBND 06/04/2022 Kế hoạch Đẩy mạnh tuyên truyền và thực hiện thu gom rác thải năm 2022 và nhũng năm tiếp theo trên địa bàn huyện Tải về
439/KH-PGDĐT 30/03/2022 Chỉ tiêu bổ sung tuyển dụng viên chức ngành GD&ĐT huyện Ninh Hải năm 2022 (Kèm theo KH 439/KH-PGDĐT) Tải về
439/KH-PGDĐT 30/03/2022 V/v Tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo huyện Ninh Hải năm 2022 Tải về
1486/UBND-NC 29/03/2022 V/v triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm và Chương trình công tác năm 2022 của Ủy ban Quốc gia Phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm. Tải về
646/SGDĐT-TCHC 28/03/2022 V/v treo cờ Tổ quốc nhân kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh (01/4/1992-01/4/2022) và 47 năm Ngày giải phóng Ninh Thuận (16/4/1975-16/4/2022) Tải về
627/SGDĐT-NVDH 24/03/2022 V/v Hướng dẫn triển khai Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng lần thứ 16 năm 2022. Tải về
163/QĐ-PGDĐT 19/01/2022 Phụ lục kèm theo Quyết định 163/QĐ-PGDĐT ngày 19/01/2022 công bố công khai số liệu dự toán NSNN năm 2022 (Sự nghiệp) Tải về
163/QĐ-PGDĐT 19/01/2022 V/v công bố công khai số liệu dự toán NSNN năm 2022 (Sự nghiệp) Tải về
12