Tổng số: 9
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
439/KH-PGDĐT 30/03/2022 V/v Tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo huyện Ninh Hải năm 2022 Tải về
439/KH-PGDĐT 30/03/2022 Chỉ tiêu bổ sung tuyển dụng viên chức ngành GD&ĐT huyện Ninh Hải năm 2022 (Kèm theo KH 439/KH-PGDĐT) Tải về
646/SGDĐT-TCHC 28/03/2022 V/v treo cờ Tổ quốc nhân kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh (01/4/1992-01/4/2022) và 47 năm Ngày giải phóng Ninh Thuận (16/4/1975-16/4/2022) Tải về
627/SGDĐT-NVDH 24/03/2022 V/v Hướng dẫn triển khai Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng lần thứ 16 năm 2022. Tải về
162/QĐ-PGDĐT 19/01/2022 V/v công bố công khai số liệu dự toán NSNN năm 2022 của Phòng GDĐT huyện Ninh hải Tải về
163/QĐ-PGDĐT 19/01/2022 V/v công bố công khai số liệu dự toán NSNN năm 2022 (Sự nghiệp) Tải về
163/QĐ-PGDĐT 19/01/2022 Phụ lục kèm theo Quyết định 163/QĐ-PGDĐT ngày 19/01/2022 công bố công khai số liệu dự toán NSNN năm 2022 (Sự nghiệp) Tải về
22/QĐ-PGDDT 10/01/2022 V/v ban hành quy chế quản lý và sử dụng tài sản công Tải về
12/QĐ-PGDDT 05/01/2022 V/v ban hành quy chế chi tiêu nội bộ thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính của Phòng Giáo dục và Đào tạo Tải về