V/v: Tổ chức kiểm tra, đánh giá cuối học kì I năm học 2017-2018
Số ký hiệu văn bản Số 11
Ngày ban hành 13/11/2017
Ngày hiệu lực 13/11/2017
Trích yếu nội dung V/v: Tổ chức kiểm tra, đánh giá cuối học kì I năm học 2017-2018
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Văn bản quy phạm pháp luật
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm CV so 11-Hướng dẫn tổ chức kiểm tra, đánh giá cuối HKI.pdf