Điện thoại: 0259 3870044 Mail: thcsngoquyen.ninhhai@ninhthuan.edu.vn
                                              
Kế hoạch thực hiện các nội dung nhiệm vụ đột phá của ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2018
Số ký hiệu văn bản 02/KH-NQ
Ngày ban hành 23/02/2018
Ngày hiệu lực 23/02/2018
Trích yếu nội dung Kế hoạch thực hiện các nội dung nhiệm vụ đột phá của ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2018
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Văn bản chỉ đạo
Người ký duyệt Hiệu trưởng
Tài liệu đính kèm KẾ HOẠCH ĐỘT PHÁ NĂM 2018_NQ.doc