Điện thoại: 0259 3870044 Mail: thcsngoquyen.ninhhai@ninhthuan.edu.vn
                                              
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2018
Số ký hiệu văn bản 05/KH-THCSNQ
Ngày ban hành 06/03/2018
Ngày hiệu lực 06/03/2018
Trích yếu nội dung KẾ HOẠCH CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2018
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Văn bản chỉ đạo
Người ký duyệt HIỆU TRƯỞNG
Tài liệu đính kèm KẾ HOẠCH PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2018.doc