Điện thoại: 0259 3870044 Mail: thcsngoquyen.ninhhai@ninhthuan.edu.vn
                                              
Kế hoạch chiến lược phát triển trường Ngô Quyền giai đoạn 2016 - 2020
Số ký hiệu văn bản 30 /KH-THCS NQ
Ngày ban hành 15/11/2016
Ngày hiệu lực 15/11/2016
Trích yếu nội dung Kế hoạch chiến lược phát triển trường Ngô Quyền giai đoạn 2016 - 2020
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Văn bản quy phạm pháp luật
Người ký duyệt Hiệu trưởng
Tài liệu đính kèm KE HOACH 5 NAM 2016-2020.doc