Kế hoạch Đẩy mạnh tuyên truyền và thực hiện thu gom rác thải năm 2022 và nhũng năm tiếp theo trên địa bàn huyện
Số ký hiệu văn bản 137/KH-UBND
Ngày ban hành 06/04/2022
Ngày hiệu lực 06/04/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch Đẩy mạnh tuyên truyền và thực hiện thu gom rác thải năm 2022 và nhũng năm tiếp theo trên địa bàn huyện
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Tuyên truyền
Người ký duyệt Nguyễn Khắc Đông
Tài liệu đính kèm KH-TUYEN-TRUYEN-VA-THU-GOM-RAC.doc(06.04.2022_05h46p46)_signed.pdf