Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 19
  • Trong tuần: 155
  • Tất cả: 65045
Kết quả xét tuyển viên chức ngành giáo dục và Đào tạo năm 2022

KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC

NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN NINH HẢI NĂM 2022

 

Thực hiện Quyết định số 462/QĐ-UBND ngày 25/4/2022 của Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt Kế hoạch số 439/KH-PGDĐT ngày 30/3/2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Ninh Hải năm 2022; Phòng Giáo dục và Đào tạo đã triển khai công tác tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Ninh Hải năm 2022 tại 20 Hội đồng tuyển dụng của các trường mẫu giáo, phổ thông trên địa bàn huyện Ninh Hải.

Qua một thời gian triển khai, thực hiện công tác xét tuyển tại các hội đồng tuyển dụng, đến  nay Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải đã ban hành Quyết định số 849/QĐ-UBND ngày 05/8/2022 về việc phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức ngành giáo dục và Đào tạo năm 2022.

(Đính kèm Quyết định số 849/QĐ-UBND ngày 05/8/2022 về việc kết quả xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2022)./.
849_signed.pdf
Danh sách.849.pdf